Pon - Pt 08:00 - 16:00 / Sob-Nd nieczynne biuro@revitamed.pl
Certyfikat ISO Logo UE
Godni zaufania
23 lata doświadczenia
Kompleksowi w leczeniu
4 przychodnie, w tym: POZ-ty i poradnie specjalistyczne

PROJEKTY UE

Projekt e-Gabinet+

Uczestniczymy w projekcie „Wdrożenie e-usług w placówkach POZ i ich integracja z systemem e-zdrowia z wykorzystaniem narzędzia centralnego” („e-Gabinet+”), finansowanego z Funduszy Europejskich.

PROJEKT 1 – Ginekologia i urologia dla niepełnosprawnych

Z przyjemnością informujemy, że Revitamed Sp.z o.o. realizuje projekt pn. Wzrost dostępności do usług zdrowotnych, w tym specjalistycznych usług z zakresu ginekologii i urologii dla osób niepełnosprawnych, niesamodzielnych i zależnych w województwie śląskim. Projekt został wybrany do dofinansowania w wyniku konkursu nr RPSL.09.02.06-IZ.01-24-165/17, który ogłoszony został w ramach Regionalnego Programu…

ue-loga

PROJEKT 2 – Usługi opiekuńcze i asystenckie

Z przyjemnością informujemy, że Revitamed Sp.z o.o. realizuje projekt pn. Wzrost dostępności i jakości usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych z elementami usług zdrowotnych zapobiegających wykluczeniu społecznemu z ukierunkowaniem na grupę osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych oraz ich otoczenie na terenie miasta Zabrze. Projekt został wybrany do dofinansowania w wyniku konkursu…

ue-loga

PROJEKT 3 – Dzienny dom opieki medycznej

Z przyjemnością informujemy, że Revitamed Sp.z o.o. realizuje projekt pn. Utworzenie dziennego domu opieki medycznej na terenie miasta Zabrze w celu poprawy jakości życia osób niesamodzielnych poprzez ich powrót do sprawnego funkcjonowania oraz umożliwienie rodzinom prowadzenia aktywnego życia zawodowego. Projekt został wybrany do dofinansowania w wyniku konkursu nr RPSL.09.02.06-IZ.01-24-268/18, który ogłoszony został…

UWAGA PODOPIECZNI DZIENNEGO DOMU OPIEKI MEDYCZNEJ i KLUBU SENIORA

Ze względu na DECYZJĘ Wojewody Śląskiego Nr PSI.6334.140.2020 z dnia 19 października 2020 r. o czasowym zawieszeniu działalności, na terenie całego województwa śląskiego, w terminie od dnia 20 października 2020 r. do odwołania m.in. dziennych domów, klubów seniora, informujemy, że zawieszona zostaje realizacja projektów w tych zakresach.

UWAGA PACJENCI!

W związku z obecnym stanem epidemii KORONAWIRUSA SARS-CoV-2 od dnia 08.06.2020 zostają wprowadzone nadzwyczajne rozwiązania dotyczące przyjęć Pacjentów w placówce Revitamed znajdującej się przy ul. Majnusza 4:
REJESTRACJA PACJENTÓW TYLKO TELEFONICZNA WSZELKIE INFORMACJE NA TEMAT REALIZOWANYCH PROJEKTÓW UDZIELANE WYŁĄCZNIE TELEFONICZNIE W PRZYPADKU KONIECZNOŚCI WIZYTY W PLACÓWCE, PROSIMY O UMÓWIENIE SIE TELEFONICZNIE NA WIZYTĘ ORAZ PUNKTUALNE PRZYBYCIE NA WYZNACZONĄ PRZEZ PERSONEL GODZINĘ PACJENT POWINIEN BYĆ ZAOPATRZONY W ŚRODKI OCHRONY OSOBISTEJ (MASECZKA)
Ze względu na Państwa oraz własne bezpieczeństwo zwracamy się z prośbą o stosowanie się do powyższych zaleceń!

Numery telefonów do kontaktu:
1. 668 699 685

2. 505 388 026

INFORMACJA

Ze względu na podwyższone ryzyko epidemiologiczne związane z koronawirusem SARS-CoV-2, oraz z uwagi na wykonywanie zaleceń i stosowanie się do wytycznych służb sanitarnych, wstrzymana została realizacja projektów:

• Dzienny Dom Opieki Medycznej, oraz

• Projekt Społeczny (Klub Seniora, usługi
środowiskowe),

od dnia 16.03.2020 r. na okres 14 dni (do dnia 29.03.2020 r.) jednocześnie, we wskazanym wyżej okresie nieczynna będzie placówka Revitamed przy ul. Majnusza 4 w Zabrzu.

W pilnych sprawach dotyczących projektów prosimy o kontakt pod numer 668 699 685.

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE 3/03/2020 PREZESA ZARZĄDU REVITAMED SP. Z O. O. Z DNIA 13.03.2020 r.
w sprawie: czasowego zawieszenia realizacji prowadzonych w Revitamed Sp. z o. o. projektów w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

ue-loga
Skip to content