Pon - Pt 08:00 - 16:00 / Sob-Nd nieczynne biuro@revitamed.pl
Certyfikat ISO Logo UE
Godni zaufania
23 lata doświadczenia
Kompleksowi w leczeniu
4 przychodnie, w tym: POZ-ty i poradnie specjalistyczne

Podstawowa Opieka Zdrowotna NFZ

Podstawowa Opieka Zdrowotna (POZ) to powszechnie dostępna, najważniejsza część systemu opieki zdrowotnej, zapewniająca wszystkim osobom, uprawnionym do świadczeń zamieszkałym/przebywającym na terytorium Polski, kompleksowe i skoordynowane świadczenia opieki zdrowotnej w miejscu zamieszkania. Świadczenia w ramach POZ udzielane są osobom, które dokonały wyboru lekarza POZ, pielęgniarki POZ oraz położnej POZ. Zgodnie z Ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, pacjent ma prawo do bezpłatnego wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej POZ nie częściej niż trzy razy w roku kalendarzowym. W przypadku każdej kolejnej, nieuzasadnionej zmiany, należy wnieść opłatę w wysokości 80 złotych. Opłatę należy uiścić na konto właściwego oddziału NFZ.

Świadczenia gwarantowane opieki zdrowotnej obejmują:

 • świadczenia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
 • świadczenia pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
 • świadczenia położnej podstawowej opieki zdrowotnej
 • świadczenia pielęgniarki lub higienistki szkolnej udzielane w środowisku nauczania i wychowania
 • świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej
 • transport sanitarny

Świadczenia lekarza POZ obejmują:

 • profilaktykę chorób, w tym badania i porady w ramach profilaktyki wieku rozwojowego oraz szczepienia ochronne
 • świadczenia profilaktyki chorób układu krążenia
 • udzielanie porad w leczeniu schorzeń, w tym zapewnienie diagnostyki laboratoryjnej oraz obrazowej i nieobrazowej (EKG, RTG, USG) zgodnie z obowiązującym wykazem
 • wykonywanie zabiegów w gabinecie zabiegowym i w domu pacjenta
 • orzekanie o stanie zdrowia
 • inne świadczenia wynikające w potrzeb populacji objętej opieką, w tym: kierowanie do poradni specjalistycznych i na leczenie szpitalne, kierowanie na rehabilitację i leczenie uzdrowiskowe, kwalifikowanie do świadczeń transportu sanitarnego w POZ i wystawianie zleceń przewozów, wystawianie zleceń na realizację świadczeń pozostających w zakresie zadań pielęgniarki POZ, wystawianie zaświadczeń dotyczących stanu zdrowia pacjenta
Skip to content