Pon - Pt 08:00 - 16:00 / Sob-Nd nieczynne biuro@revitamed.pl
Certyfikat ISO Logo UE
Godni zaufania
23 lata doświadczenia
Kompleksowi w leczeniu
4 przychodnie, w tym: POZ-ty i poradnie specjalistyczne

Dzienny Dom Opieki Medycznej

Zakończenie projektu i możliwość dalszego udzielania wsparcia w ramach Dziennego Domu Opieki Medycznej Revitamed

Informujemy, że z dniem 15 czerwca 2018r. zakończyliśmy realizację projektu pn.:„Utworzenie dziennego domu opieki medycznej na terenie miasta Zabrze w celu poprawy jakości życia osób niesamodzielnych poprzez ich powrót do sprawnego funkcjonowania oraz umożliwienie rodzinom prowadzenia aktywnego życia zawodowego” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 2019-06::1560165615-opieka-nad-osobami-starszymi.jpgW okresie realizacji projektu tj. od 1 czerwca 2016 r. do 15 czerwca 2018 r. osiągnięte zostały założone rezultaty projektu - wsparciem objęliśmy 85 osób niesamodzielnych oraz 78 opiekunów / członków rodzin osób niesamodzielnych, którzy nabyli wiedzę i umiejętności w opiece na osobą zależną.

Informujemy, że pomimo zakończenia realizacji projektu nie zaprzestajemy przyjmowania podopiecznych i co najmniej do 15.06.2021 r., w ramach trwałości projektu, deklarujemy gotowość do świadczenia usług DDOM w takim samym zakresie jak dotychczas (przy założeniu zebrania odpowiedniej ilości osób chętnych – min. 13 osób) z tym, że odpłatnie gdyż wraz z zakończeniem realizacji Projektu zakończyła się możliwość finansowania pobytu podopiecznych ze środków publicznych.

Osoby zainteresowane pobytem w Dziennym Domu Opieki Medycznej Revitamed zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod numerem 668 699 685.
Z przyjemnością informujemy, że Revitamed Sp. z o.o. realizował projekt dla seniorów pn. Utworzenie Dziennego Domu Opieki Medycznej na terenie miasta Zabrze, w celu poprawy jakości życia niesamodzielnych osób, poprzez ich powrót do sprawnego funkcjonowania oraz umożliwienie rodzinom prowadzenia aktywnego życia zawodowego.

Projekt został wybrany do dofinansowania w wyniku konkursu nr POWR.05.02.00-IP.05-00-001/15 – DZIENNY DOM OPIEKI MEDYCZNEJ, który ogłoszony został w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych.

Do udziału w programie zapraszamy seniorów z takich miast jak: Zabrze, Gliwice, Ruda Śląska, Katowice, Tarnowskie Góry, Bytom oraz innych miast na terenie Śląska.

Opis projektu:

Przedmiotem projektu jest utworzenie Dziennego Domu Opieki Medycznej, który zostanie wyodrębniony ze struktur organizacyjnych spółki REVITAMED, funkcjonującej od 15 lat jako podmiot leczniczy na terenie miasta Zabrze. Głównym celem projektu jest poprawa jakości życia osób niesamodzielnych i ich rodzin, poprzez usprawnienie powrotu pacjentów do zdrowia dzięki stymulacji procesów poznawczych i stymulacji ruchowej, a także edukacji rodzin w zakresie efektywnej opieki nad osobą zależną, co umożliwi samodzielne funkcjonowanie pacjenta oraz rozpoczęcie lub utrzymanie aktywności zawodowej rodzin. Projekt skierowany jest do osób, których stan zdrowia wymaga wzmożonej opieki pielęgniarskiej, kompleksowych działań usprawniających i przeciwdziałających postępującej niesamodzielności oraz edukacji zdrowotnej. Co najmniej 75% uczestników projektu będą stanowiły osoby powyżej 65 roku życia.

W ramach prowadzonego projektu realizowane będą 3 główne zadania:
  • Zadania związane z wyposażeniem pomieszczeń przeznaczonych do prowadzenia Dziennego Domu Opieki Medycznej
  • Prowadzenie Dziennego Domu Opieki Medycznej
  • Działania edukacyjne

Głównymi rezultatami projektu będą:

  • wsparcie podmiotu leczniczego, z którego struktur zostanie utworzony DDOM
  • utworzenie 13 zdeinstytucjonalizowanych miejsc opieki nad osobami zależnymi
  • ukończenie leczenia dążącego do uzyskania sprawności przez co najmniej 78 pacjentów okresie realizacji projektu
  • nabycie wiedzy i umiejętności w opiece nad osobą niesamodzielną przez rodziny pacjentów uczestniczących w projekcie, co umożliwi im rozpoczęcie lub utrzymanie aktywnego życia zawodowego
  • zadowolenie co najmniej 85% pacjentów i ich rodzin z utworzenia i funkcjonowania DDOM

Harmonogram udzielania wsparcia w projekcie:

Okres realizacji projektu: 01.06.2016 r. - 31.05.2018 r. przedłużony do 15.06.2018 r.
Okres udzielania świadczeń: 01.12.2016 r. - 31.05.2018 r. przedłużony do 15.06.2018 r.

Szczegółowy harmonogram realizowanych zadań:

Zadania związane z wyposażeniem pomieszczeń przeznaczonych do prowadzenia Dziennego Domu Opieki Medycznej: 01.06.2016 r. - 30.11.2016 r. Prowadzenie Dziennego Domu Opieki Medycznej, działania edukacyjne: 01.12.2016 r. - 31.05.2018 r. przedłużone do 15.06.2018 r.

Finansowanie przedsięwzięcia:

Łączna wartość projektu: 963 812,67 zł
Wsparcie finansowe ze strony Unii Europejskiej: 812 301,31 zł
Wsparcie finansowe ze strony budżetu państwa (dotacja celowa): 122 596,97 zł
Wkład własny Revitamed Sp. z o.o.: 28 914,39 zł

Miejsce realizacji:

Dzienny Dom Opieki Medycznej Revitamed będzie funkcjonował w Zabrzu, przy ul. Pawła Majnusza 4, w okresie od 1 grudnia 2016 roku do 31 maja 2018 roku, w godz. 7.30 - 15.30. Telefon: 668 699 685
Skip to content