Zamówienia

Zapytanie nr 5/9.2.6.RPO WSL/2018
Data publikacji: 19.11.2018 r.

Revitamed Sp. z o. o. zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usług pielęgniarskich w ramach projektu pn.: „Wzrost dostępności do usług zdrowotnych, w tym specjalistycznych usług z zakresu ginekologii i urologii dla osób niepełnosprawnych, niesamodzielnych i zależnych w województwie śląskim” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Treść zapytania nr 5
Zał. nr 1
Zał. nr 2
Zał. nr 4

Informacja o wyniku postępowania ofertowego nr 5 - data publikacji: 27.11.2018r.

 


 

Zapytanie nr 1/9.2.5.RPO WSL/2018
Data publikacji: 25.10.2018 r.

Revitamed Sp. z o. o. zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usług w charakterze personelu medycznego w ramach projektu pn.: „Wzrost dostępności i jakości usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych z elementami usług zdrowotnych zapobiegających wykluczeniu społecznemu z ukierunkowaniem na grupę osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych oraz ich otoczenie na terenie miasta Zabrze” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Treść zapytania nr 1
Zał. nr 1
Zał. nr 2
Zał. nr 4

Informacja o wyniku postępowania ofertowego nr 1 - data publikacji: 05.11.2018 r.

 


 

Zapytanie nr 4/9.2.6.RPO WSL/2018
Data publikacji: 02.08.2018 r.

Revitamed Sp. z o. o. zaprasza do złożenia oferty, której celem będzie wyłonienie Wykonawcy zapewniającego wykonywanie badań laboratoryjnych na potrzeby Specjalistycznego Centrum Ginekologii i Urologii świadczącego specjalistyczne usługi medyczne z zakresu ginekologii i urologii dla pacjentów niepełnosprawnych, niesamodzielnych i zależnych w ramach projektu pn.: „Wzrost dostępności do usług zdrowotnych, w tym specjalistycznych usług z zakresu ginekologii i urologii dla osób niepełnosprawnych, niesamodzielnych i zależnych w województwie śląskim” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Treść zapytania nr 4
Zał. nr 1
Zał. nr 2
Zał. nr 3
Zał. nr 4

Informacja o wyniku postępowania ofertowego nr 4 - data publikacji: 10.08.2018r.

 


 

Zapytanie nr 3/9.2.6.RPO WSL/2018 - Rozeznanie rynku
Data publikacji: 27.07.2018 r.

Revitamed Sp. z o. o. zaprasza do złożenia oferty, której celem będzie wyłonienie Wykonawcy zapewniającego sukcesywną dostawę materiałów jednorazowych (materiały medyczne, środki czystości, środki higieny) potrzebnych do świadczenia specjalistycznych usług medycznych z zakresu ginekologii i urologii dla pacjentów niepełnosprawnych, niesamodzielnych i zależnych w ramach projektu pn.: „Wzrost dostępności do usług zdrowotnych, w tym specjalistycznych usług z zakresu ginekologii i urologii dla osób niepełnosprawnych, niesamodzielnych i zależnych w województwie śląskim” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Treść zapytania nr 1
Zał. nr 1
Zał. nr 2
Zał. nr 3
Zał. nr 4

Informacja o wyniku postępowania ofertowego nr 3 - data publikacji: 03.08.2018 r.

 


 

Zapytanie nr 2/9.2.6.RPO WSL/2018
Data publikacji: 06.07.2018 r.

Revitamed Sp. z o. o. zaprasza do złożenia oferty, której celem będzie wyłonienie Wykonawcy zapewniającego dostawę sprzętu medycznego do świadczenia specjalistycznych usług medycznych z zakresu ginekologii i urologii dla pacjentów niepełnosprawnych, niesamodzielnych i zależnych w ramach projektu pn.: „Wzrost dostępności do usług zdrowotnych, w tym specjalistycznych usług z zakresu ginekologii i urologii dla osób niepełnosprawnych, niesamodzielnych i zależnych w województwie śląskim” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Treść zapytania nr 2
Zał. nr 1
Zał. nr 2
Zał. nr 3
Zał. nr 4
Informacja o wyniku postępowania ofertowego

 

Treść ogłoszenia została zmieniona

Informacja o zmianie treści Zapytania ofertowego Nr 2/9.2.6.RPO WSL/2018
upubliczniona dnia 12.07.2018 r.

Revitamed Sp. z o. o. informuje, iż w związku z uwagami potencjalnych wykonawców zmianie ulega Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy, poprzez
dopisanie miejsca na uzupełnienie terminu realizacji zamówienia. Prosimy o składanie ofert na poprawionym Formularzu ofertowym lub w przypadku
złożenia oferty na Formularzu przed zmianą dopuszcza się dopisanie ręcznie terminu realizacji zamówienia. Poprawiony Załącznik nr 1 zamieszczony został w zakładce "Załączniki".

Termin składania ofert zostaje wydłużony do 16.07.2018 r.
Otwarcie ofert zostanie dokonane w dniu 17.07.2018 r. o godz. 11:00.


Data publikacji: 12.07.2018 r.

Informacja o zmianie treści zapytania ofertowego

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy - poprawiony

 


 

Zapytanie nr 1/9.2.6.RPO WSL/2018
Data publikacji: 16.07.2018 r.

Revitamed Sp. z o. o. zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usług w charakterze personelu medycznego (lekarza ginekologa, lekarza urologa, lekarza ginekologa onkologicznego, lekarzy specjalistów w dziecinie ginekologii i urologii, położną, psychologa, seksuologa, dietetyka, terapeutę zajęciowego) w ramach projektu pn.: „Wzrost dostępności do usług zdrowotnych, w tym specjalistycznych usług z zakresu ginekologii i urologii dla osób niepełnosprawnych, niesamodzielnych i zależnych w województwie śląskim” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Treść zapytania nr 1
Zał. nr 1
Zał. nr 2
Zał. nr 4
Informacja o wyniku postępowania ofertowego nr 1
- data publikacji: 24.07.2018