Kontakt

Wszelkich informacji udziela:

mgr Ewelina Rybak
koordynator wizyt domowych

tel. +48 506 667 544

Rejestracja w godzinach:
8.00 - 15.00 (PON-PT)
15.00 - 20.00 (PT) - dyżur telefoniczny pełni lek. med. Tomasz Maciałek
8.00 - 20.00 (SO-ND) - dyżur telefoniczny pełni lek. med. Tomasz Maciałek

Nadzór medyczny sprawuje:

lek. med. Tomasz Maciałek