USG 3D 4D

USG 3D

Po raz pierwszy dało możliwość obejrzenia powierzchni zewnętrznej płodu, czy jego organów wewnętrznych, bez potrzeby wyobrażania sobie ich kształtu na podstawie wielu obrazów 2D. Nazwa USG 3D oznacza, że poza płaszczyzną otrzymujemy jeszcze do dyspozycji głębię obrazu. W zależności od trybu USG 3D, możemy oglądać powierzchnię ciała płodu, która daje nam możliwość nie tylko obejrzenia wyrazu twarzy dziecka, ale przede wszystkim umożliwia ocenę szczegółów anatomicznych, które były znacznie trudniejsze do oceny i mniej wyraziste w USG 2D. Ponadto, otrzymaliśmy dużo lepsze możliwości oceny struktur kostnych płodu przy zastosowaniu trybu USG 3D X-ray mode, który daje obraz zbliżony do typowych obrazów radiologicznych, jednak - co oczywiste - bez potrzeby zastosowania szkodliwych dla dziecka promieni Roentgena. Uzyskane obrazy USG 3D umożliwiają ich dalszą obróbkę cyfrową przy pomocy systemów VOCAL czy tomograficznej diagnostyki wielowarstwowej 3D XI.

 

USG 4D

Jest podobnym trybem obrazowania do USG 3D, lecz różni go czas. W badaniu 3D otrzymywaliśmy obrazy z „głębią” , jednak obrazy były statyczne. W USG 4D otrzymujemy obraz trójwymiarowy, zmieniający się w czasie rzeczywistym – film. W trybie 4D możemy uwidocznić w obrazie trójwymiarowym ruchy dziecka, grymasy twarzy, jak również ocenić powierzchnię ciała i kościec dziecka. W USG 3D/4D jest również możliwa dokładna ocena naczyń krwionośnych wraz z ich obrazowaniem.

Uzyskiwane obrazy ultrasonograficzne zarówno 2D, 3D jak i 4D należy archiwizować. Najlepszym i najczęściej stosowanym w naszej pracowni sposobem archiwizacji jest ich zapis w formie cyfrowej na nośniku optycznym (płyta CD), wydawanym pacjentce wraz z wynikiem. Przewaga tego sposobu archiwizacji nad tradycyjnymi wydrukami zdjęć z termodrukarki jest niepodważalna i dotyczy zarówno jakości obrazów, trwałości i możliwości zapisu – nie sposób wydrukować na kawałku papieru sekwencji wideo.

Ciążę możemy obserwować ultrasonograficznie już od pierwszych jej tygodni. Początkowo od ok. 4 tygodnia można zobaczyć pęcherzyk ciążowy, potem uwidaczniają się struktury wewnętrzne pęcherzyka. Około 6 tygodnia ciąży widzimy pęcherzyk żółtkowy, echo zarodka i pracę serca zarodka. Między 11 a 13+6 dni tygodniem ciąży możemy zobaczyć praktycznie kompletnie uformowany płód, części ciała, ich proporcje, ruchy. Uwidocznić organy wewnętrzne, jak centralny system nerwowy, czaszkę, kręgosłup, serce, żołądek, pęcherz moczowy. Zlokalizować trofoblast i ocenić budowę pępowiny. W tym samym okresie badamy przezierność karkową – parametr wchodzący w skład tzw. testu I trymestru, umożliwiającego ocenę ryzyka wystąpienia niektórych wad chromosomowych. Podczas badania USG 3D lub 4D jesteśmy w stanie uwidocznić płód w całości na jednym skanie i jeszcze raz zobaczyć jego ruchy (USG 4D)

Pomiędzy 18 a 22 tygodniem ciąży jest najlepszy czas do szczegółowej oceny budowy płodu wraz ze strukturalną i czynnościową oceną narządów wewnętrznych. W USG 3D/4D nie jesteśmy już w stanie zobaczyć całego płodu, jednak jest możliwa ocena części ciała. Wraz ze wzrostem ciąży powyżej 24 tygodnia, zmniejszają się nam możliwości oceny struktur wewnętrznych, co jest spowodowane coraz lepszym uwapnieniem kośćca, jednak zazwyczaj pojawiają się lepsze warunki do oceny powierzchni ciała w trybie 3D/4D. Taki stan mamy do około 32-33 tygodnia ciąży. Później podstawowym celem oceny ultrasonograficznej w ciąży prawidłowej jest monitorowanie wzrastania dziecka. Po 35 tygodniu ciąży, poza oceną wzrostu dziecka, bardzo ważne jest określenie dobrostanu płodu. Jest to możliwe poprzez zastosowanie klasycznej ultrasonografii połączonej z pomiarem przepływów naczyniowych przy użyciu Power Doppler i Color Doppler oraz badania kardiotokograficznego.


Zapraszamy na badania prenatalne pacjentów z całego Śląska!
Dobry dojazd na badania mają do nas szczególnie osoby z Gliwic, Rudy Śląskiej, Bytomia, Katowic i Tarnowskich Gór.