Pozafarmakologiczne leczenie bólu fantomowego

Ból fantomowy jest to subiektywne odczucie nieprzyjemnych doznań w  miejscu amputowanego organu, zwykle kończyny dolnej lub górnej. Zwykle odczucia te mają charakter bólu, swędzenia, pieczenia, zaciskania, wykręcania, gorąca, mrowienia. Pomimo że miejsca, które boli fizycznie, nie ma - pacjenci cierpią.

Pozafarmakologiczne leczenie bólu fantomowego jest to forma zmniejszania odczuwanego bólu mająca na celu uwolnienie pacjenta od jego odczuwania, bez zastosowania środków przeciwbólowych i innego rodzaju farmakoterapii. Metoda oparta jest na formach pracy z ciałem oraz na podstawach neurologicznych i neuropsychologicznych. W terapii stosowana jest też metoda pracy z lustrem.

Oferta pozafarmakologicznego leczenia bólów fantomowych adresowana jest do:

  • osób odczuwających bóle fantomowe po amputacji kończyny górnej lub dolnej przy zachowaniu drugiej kończyny
  • osób oczekuących na amputację jako forma przygotowania i profilaktykłego bólu fantomowego