Pomoc psychologiczna

Jest to oferta adresowana do osób znajdujących się w sytuacji kryzysu emocjonalnego bądź przeciążenia. Źródłem tego może być zarówno sytuacja obiektywnie uznawana za trudną - jak choroba własna lub najbliższych - utrata pracy, utrata relacji, zagrożenie fizyczne, mobbing, jak i subiektywnie brak dobrostanu psychicznego.
 
Forma pomocy psychologicznej - terapia psychologiczna: 

Praca rozpoczyna się od sesji diagnostycznej, która trwa od 1 do 3 lub 4 spotkań. Celem jest ustalenie problemu oraz tego, co dzięki pomocy ma zostać osiągnięte. Kolejne spotkania nakierowane są na rozwiązanie problemu. W założeniu i w zależności od problemu zakłada się od 5 do 25 spotkań.

Forma pomocy psychologicznej - konsultacja:  

Jest to zwykle jednorazowe spotkanie, które ma na celu omówienie i rozwiązanie konkretnego problemu. Spotkanie takie ma często dodatkowy element psychoedukacyjny,  aby łatwiej było pacjentowi zrozumieć kontekst jego trudności i ustalić drogę zmian.
 
Pomoc psychologiczna jest adresowana dla osób przeżywających kryzys związany z:

  • trudną sytuacja w relacjach z domownikami z najbliższymi, w pracy, w otoczeniu
  • w kryzysie spowodowanym chorobą własną lub bliskich
  • dla osób opiekujących się bliskimi obłożnie chorymi lub chorymi tereminalnie, w tym na choroby nowotworowe, otępienne (ch. Alzhaimera), po udarze mózgu
  • przeżywająca żałobę po śmierci, poronieniu, utracie bliskiej osoby
  • dla osób odczuwających obniżenie nastroju
  • dla osób, które nie czerpią satysfakcji z życia i odczuwają potrzebę zmiany