Diagnoza i rehabilitacja neuropsychologiczna

Diagnoza i rehabilitacja funkcji poznawczych polega na obserwacji, badaniu oraz leczeniu zaburzeń funkcji odpowiadających za jakość i szybkość działania pamięci, kojarzenia, uczenia się, a także funkcji związanych z koncentrowaniem i przerzutnością uwagi, mówieniem, planowaniem, sposobem i poziomem myślenia, spostrzegania, wyobraźni.

Funkcje poznawcze to także sprawności poruszania i oceny sytuacji w terenie oraz wykonywanie czynności manipulacyjnych. Zatem w skrócie są o funkcje, które wyznaczają jakość życia człowieka i dlatego są niezwykle ważne. Obniżenie sprawności w którymkolwiek zakresie wprowadza trudności w codziennym funkcjonowaniu, równocześnie stanowi wskaźnik, że w ośrodkowym układzie nerwowym dzieje się coś niewskazanego. Na jakość funkcji poznawczych mają wpływ wszelkie uszkodzenia mózgu, dlatego niezwykle ważna jest szybka diagnoza sprawności funkcji poznawczych i włączenie celowego leczenia oraz celowej neurorehabilitacji.

Diagnoza neuropsychologiczna

Wykonywana jest na podstawie:

 • specjalistycznych testów i prób klinicznych
 • obserwacji zachowania pacjenta
 • wywiadu mającego na celu porównanie obecnego i wcześniejszego funkcjnowania pacjenta, a także wyeliminowania innych poza neurologicznych przyczyn zaburzeń funcji poznawczych
 • dokumentacji medycznej (jeśli pacjent taką posiada)

Kierowana jest do osób:

 • w starszym wieku jako profilaktyka chorób otępiennych
 • osób leczonych na choroby takie jak ch. Altzheimera, Parkinsona, Huntingtona
 • osób po przebytym udarze mózgu
 • osób po urazach głowy
 • osób po omdleniach
 • osób, które zauważają u siebie dysfunkcje poznawcze

Neurohehabilitacja:

 • plan neurorehabillitacji jest przygotowywany dla każdego pacjenta indywidulanie na podstawie przeprowadzonego badania i diagnozy oraz indywidualnych potrzeb pacjenta
 • praca ma na celu zarówno poprawę rehabilitowanych funkcji jak i ogólne polepszenie jakości życia chorego, szczególnie jeśli niemożliwe jest całkowite wyleczenie