Psychologia

Równowaga psychiczna jest bardzo delikatną i kruchą materią, dlatego też zwracając uwagę na coraz większe zainteresowanie kwestiami zdrowia psychicznego i chęcią poszerzania wiedzy w tej dziedzinie, współpracujemy z psychologiem – mgr Anną Pacut.

Zapraszamy do zapoznania się z zakresem świadczonych usług:

  • pomoc psychologiczna
  • Diagnoza i rehabilitacja neuropsychologiczna - NOWOŚĆ!!!
  • pozafarmakologiczne leczenie bólu fantomowego  - NOWOŚĆ!!!