Pon - Pt 08:00 - 16:00 / Sob-Nd nieczynne biuro@revitamed.pl
Godni zaufania
21-lat doświadczenia
Kompleksowi w leczeniu
5 specjalistycznych poradni

PROJEKTY UE

PROJEKT 1 – Ginekologia i urologia dla niepełnosprawnych

Z przyjemnością informujemy, że Revitamed Sp.z o.o. realizuje projekt pn. Wzrost dostępności do usług zdrowotnych, w tym specjalistycznych usług z zakresu ginekologii i urologii dla osób niepełnosprawnych, niesamodzielnych i zależnych w województwie śląskim. Projekt został wybrany do dofinansowania w wyniku konkursu nr RPSL.09.02.06-IZ.01-24-165/17, który ogłoszony został w ramach Regionalnego Programu…

PROJEKT 2 – Usługi opiekuńcze i asystenckie

Z przyjemnością informujemy, że Revitamed Sp.z o.o. realizuje projekt pn. Wzrost dostępności i jakości usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych z elementami usług zdrowotnych zapobiegających wykluczeniu społecznemu z ukierunkowaniem na grupę osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych oraz ich otoczenie na terenie miasta Zabrze. Projekt został wybrany do dofinansowania w wyniku konkursu…

PROJEKT 3 – Dzienny dom opieki medycznej

Z przyjemnością informujemy, że Revitamed Sp.z o.o. realizuje projekt pn. Utworzenie dziennego domu opieki medycznej na terenie miasta Zabrze w celu poprawy jakości życia osób niesamodzielnych poprzez ich powrót do sprawnego funkcjonowania oraz umożliwienie rodzinom prowadzenia aktywnego życia zawodowego. Projekt został wybrany do dofinansowania w wyniku konkursu nr RPSL.09.02.06-IZ.01-24-268/18, który ogłoszony został…