Opis projektu

Z przyjemnością informujemy, że Revitamed Sp.z o.o. realizuje projekt pn. Wzrost dostępności do usług zdrowotnych, w tym specjalistycznych usług z zakresu ginekologii i urologii dla osób niepełnosprawnych, niesamodzielnych i zależnych w województwie śląskim.

Projekt został wybrany do dofinansowania w wyniku konkursu nr RPSL.09.02.06-IZ.01-24-165/17, który ogłoszony został w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.6 Rozwój usług zdrowotnych.

Do udziału w programie zapraszamy osoby niepełnosprawne, niesamodzielne i zależne, w szczególności osoby które nie są objęte stałą opieką specjalistyczną z zakresu ginekologii i urologii.

 

Unia Europejska - Dofinansowanie


Opis projektu:


Głównym celem projektu jest wzrost dostępu do wysokiej jakości specjalistycznych usług medycznych z zakresu ginekologii i urologii świadczonych przez interdyscyplinarny zespół medyczny ze wsparciem psychologa, seksuologa, opiekuna medycznego i dietetyka w warunkach ambulatoryjnych i w ramach opieki środowiskowej dla osób niepełnosprawnych, zależnych
i niesamodzielnych w regionie.

Cel projektu zostanie zrealizowany przez utworzenie Specjalistycznego Centrum Ginekologii i Urologii prowadzonego przez NZOZ Revitamed przychodni na terenie miasta Zabrze, w którym pacjent zostanie objęty kompleksowa opieką medyczną na którą składa się zarówno diagnostyka (badania laboratoryjny, USG, histeroskopia) jak również leczenie i poradnictwo.

Efektem projektu będzie poprawa stanu zdrowia i wzrost jakości życia co najmniej 805 pacjentów (w tym 483 kobiet i 322 mężczyzn), którzy zostaną w&nbs