W ramach POZ

Ultrasonografia - znana pod popularnym skrótem USG - to badanie, dzięki któremu można uzyskać obraz narządów i tkanek organizmu ludzkiego. Obecnie jest to najpopularniejsze badanie obrazowe wykonywane w codziennej praktyce lekarskiej.

Posiadamy nowoczesną pracownię ultrasonograficzną, wyposażoną w zaawansowany sprzęt USG, który umożliwia wykonywanie badań w technologii 3D/4D HD LIVE.

Wykonujemy badania w ramach kontraktu z NFZ dla pacjentów posiadających skierowanie wypisane przez lekarza Revitamed Sp. z o.o.

Lekarz POZ od 1 stycznia 2015 roku może wystawić skierowania na badania:

  • USG brzucha i przestrzeni zaotrzewnowej, w tym wstępnej oceny gruczołu krokowego
  • USG nerek
  • USG moczowodów i pęcherza
  • USG obwodowych węzłów chłonnych
  • USG tarczycy i przytarczyc
  • USG ślinianek.