Podstawowa Opieka Zdrowotna NFZ

Podstawowa Opieka Zdrowotna NFZPodstawowa Opieka Zdrowotna (POZ) to powszechnie dostępna, najważniejsza część systemu opieki zdrowotnej, zapewniająca wszystkim osobom, uprawnionym do świadczeń zamieszkałym/przebywającym na terytorium Polski, kompleksowe i skoordynowane świadczenia opieki zdrowotnej w miejscu zamieszkania.  

Świadczenia w ramach POZ udzielane są osobom, które dokonały wyboru lekarza POZ, pielęgniarki POZ oraz położnej POZ.

Zgodnie z Ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, pacjent ma prawo do bezpłatnego wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej POZ nie częściej niż trzy razy w roku kalendarzowym. W przypadku każdej kolejnej, nieuzasadnionej zmiany, należy wnieść opłatę w wysokości 80 złotych. Opłatę należy uiścić na konto właściwego oddziału NFZ.

Świadczenia gwarantowane opieki zdrowotnej obejmują:

  • świadczeni