Medycyna pracy

Zapraszamy do współpracy wszystkie firmy, które mają potrzebę skorzystania z usług lekarza medycyny pracy. Poradnia Revitamed oferuje badania profilaktyczne zarówno dla tych, którzy dopiero podejmują pracę, jak i badania przedemerytalne, a także proponuje badania okresowe i kontrolne. 

W Poradni można wykonać badania dla różnych grup zawodowych. Aby pracownik mógł skorzystać ze świadczeń lekarskich z zakresu medycyny pracy, konieczne jest skierowanie wypisane przez pracodawcę.

Rejestracja-Medycyna Pracy:
tel. (32) 370 27 60