Zapytania ofertowe

Zapytanie nr 1/DDOM/2016

Data publikacji:19.09.2016r

Revitamed Sp. z  o. o. zaprasza do złożenia oferty, której celem będzie wyłonienie Wykonawcy zapewniającego dostawę sprzętu rehabilitacyjnego do Dziennego Domu Opieki Medycznej, prowadzonego przez Revitamed Sp z o. o. w ramach projektu pn.: „Utworzenie Dziennego Domu Opieki Medycznej na terenie miasta Zabrze, w celu poprawy jakości życia osób niesamodzielnych poprzez ich powrót do sprawnego funkcjonowania oraz umożliwienie rodzinom prowadzenia aktywnego życia zawodowego”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Data publikacji: 26.09.2016r


Zapytanie nr 2/DDOM/2016

Data publikacji: 19.09.2016r

Revitamed Sp. z  o. o. zaprasza do złożenia oferty, której celem będzie wyłonienie personelu medycznego do Dziennego Domu Opieki Medycznej prowadzonego przez Revitamed sp z o. o. w ramach projektu pn.: „Utworzenie Dziennego Domu Opieki Medycznej na terenie miasta Zabrze, w celu poprawy jakości życia osób niesamodzielnych poprzez ich powrót do sprawnego funkcjonowania oraz umożliwienie rodzinom prowadzenia aktywnego życia zawodowego”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Data publikacji: 26.09.2016r

Data publikacji: 04.10.2016r


Zapytanie nr 3/DDOM/2016

Data publikacji: 25.10.2016r

Revitamed Sp. z  o. o. zaprasza do złożenia oferty na świadczenie specjalistycznych usług w dziedzinie rehabilitacji medycznej w Dziennym Domu Opieki Medycznej prowadzonym przez Revitamed Sp. z o. o. w ramach projektu pn.: „Utworzenie Dziennego Domu Opieki Medycznej na terenie miasta Zabrze, w celu poprawy jakości życia osób niesamodzielnych poprzez ich powrót do sprawnego funkcjonowania oraz umożliwienie rodzinom prowadzenia aktywnego życia zawodowego”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Data publikacji: 03.11.2016r


Zapytanie nr 5/DDOM/2016

Data publikacji: 17.11.2016r

Revitamed Sp. z  o. o. zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usług cateringowych w zakresie obiad dla pacjentów Dziennego Domu Opieki Medycznej prowadzonego przez Revitamed Sp z o. o. w ramach projektu pn.: „Utworzenie Dziennego Domu Opieki Medycznej na terenie miasta Zabrze, w celu poprawy jakości życia osób niesamodzielnych poprzez ich powrót do sprawnego funkcjonowania oraz umożliwienie rodzinom prowadzenia aktywnego życia zawodowego”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Data publikacji: 25.11.2016r


Zapytanie nr 7/DDOM/2016

Data publikacji: 14.12.2016r

Revitamed Sp. z  o. o. zaprasza do złożenia oferty, której celem będzie wyłonienie Wykonawcy zapewniającego dostawę sprzętu rehabilitacyjnego do Dziennego Domu Opieki Medycznej prowadzonego przez Revitamed Sp z o. o. w ramach projektu pn.: „Utworzenie Dziennego Domu Opieki Medycznej na terenie miasta Zabrze, w celu poprawy jakości życia osób niesamodzielnych poprzez ich powrót do sprawnego funkcjonowania oraz umożliwienie rodzinom prowadzenia aktywnego życia zawodowego”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 Data publikacji: 21.12.2016r