Wizyty domowe

Istnieje możliwość skorzystania z rehabilitacji w domu pacjenta.
Do kwoty zabiegu należy doliczyć 20 złotych za dojazd fizjoterapeuty.
Dojazdy dalsze niż 15km ustalane są indywidualnie z pacjentem.