Badania prenatalne

2017-03::1489980372-badania-prenatalne-usg-3d-4d.jpgPrezentacja jednowymiarowa to historycznie najstarszy tryb obrazowania USG. Jest to prezentacja pokazana w funkcji czasu. W położnictwie ma zastosowanie do oceny echokardiograficznej serca płodu.
Bardziej zaawansowana technologicznie jest prezentacja 2D – nazywana czasem klasyczną, ze względu na rozpowszechnienie. Umożliwia ona oglądanie obrazów będących przekrojami, czyli płaszczyzn. Chociaż każdy aparat USG stosowany w położnictwie jest w nią wyposażony i jest to jego podstawowa prezentacja, to istnieje bardzo duża różnica pod względem jakości uzyskiwanych obrazów w zależności od zaawansowania technologicznego stosowanego sprzętu i mocy obliczeniowej zastosowanych w nim komputerów. Możliwość zastosowania w tej prezentacji badań Dopplerowskich zarówno przy pomocy tzw. Power Doppler, czy Color Doppler umożliwia precyzyjną ocenę przepływów krwi w naczyniach krwionośnych.

Choćby nie wiem, jak piękne widoki mieli okazję podziwiać przyszli rodzice i jakie jeszcze mieli przed sobą perspektywy - nie ma nic piękniejszego niż widok własnego dziecka. O tym, że maluszka można podpatrywać już w łonie matki, wiadomo nie od dziś. Technologie USG co roku uszczęśliwiają miliony przyszłych matek i ojców, ukazując na monitorach malutkie ciałka, które rosną w siłę z każdym dniem. Zazwyczaj z wizyt lekarskich można dostać na pamiątkę zdjęcia z badania USG z co rusz lepszymi "pozami" maluszka, a czasem nawet krótki film, obrazujący pierwsze zabawy dziecka. To niezwykłe pamiątki, dostarczające wielu wzruszeń. Ale i dodatkowe papiery, płyty, dokumenty, które trzeba gdzieś trzymać, narażone na zniszczenia, zgubienia lub - co gorsza - zapomnienie miejsca, w którym się je schowało. Ale! Jest na to sposób. Czego nigdy nie zapomina nawet najbardziej roztargniona przyszła mama lub tata? Oczywiście - telefonu! Teraz, dzięki fantastycznej aplikacji Hello Mum, można zachować wyniki badań, uwagi lekarza oraz zdjęcia i filmy z USG w jednym miejscu, wygodnym, zawsze pod ręką. 

Aplikacja pełni funkcję albumu, w którym można zachować zdjęcia (można ją także połączyć bezpośrednio z aparaturą USG), pozwala na prowadzenie pamiętnika, w którym można zapisać najważniejsze wydarzenia z życia nienarodzonego maluszka, wskazówki lekarza, nazwy witamin itp., pozwala na prowadzenie dokumentacji związanej z rozwojem płodu, posiada także funkcję alarmu, który może przypominać o dacie kolejnej wizyty lub przyjęciu określonych lekarstw.

Co najważniejsze - w domu, w pracy, w autobusie, na łonie natury lub wygodnej kanapie - w każdej chwili można otworzyć aplikację i podziwiać, jak wygląda maleństwo. I choć przyszła mama z pewnością w każdej chwili odczuwa bliskość z maluszkiem, dzięki aplikacji także przyszły tata będzie mógł przez cały czas mieć przy sobie jego obraz. Prawda, że wspaniałe?

Zachęcamy do korzystania z aplikacji - w naszej Poradni bez problemu, z wielką przyjemnością, stworzymy z przyszłymi rodzicami niezwykłe, pierwsze albumy maluszków!

Linki do aplikacji:

AndroidmacOS

 

 

Po raz pierwszy dało możliwość obejrzenia powierzchni zewnętrznej płodu, czy jego organów wewnętrznych, bez potrzeby wyobrażania sobie ich kształtu na podstawie wielu obrazów 2D. Nazwa USG 3D oznacza, że poza płaszczyzną otrzymujemy jeszcze do dyspozycji głębię obrazu. W zależności od trybu USG 3D, możemy oglądać powierzchnię ciała płodu, która daje nam możliwość nie tylko obejrzenia wyrazu twarzy dziecka, ale przede wszystkim umożliwia ocenę szczegółów anatomicznych, które były znacznie trudniejsze do oceny i mniej wyraziste w USG 2D. Ponadto, otrzymaliśmy dużo lepsze możliwości oceny struktur kostnych płodu przy zastosowaniu trybu USG 3D X-ray mode, który daje obraz zbliżony do typowych obrazów radiologicznych, jednak - co oczywiste - bez potrzeby zastosowania szkodliwych dla dziecka promieni Roentgena. Uzyskane obrazy USG 3D umożliwiają ich dalszą obróbkę cyfrową przy pomocy systemów VOCAL czy tomograficznej diagnostyki wielowarstwowej 3D XI.

Jest podobnym trybem obrazowania do USG 3D, lecz różni go czas. W badaniu 3D otrzymywaliśmy obrazy z „głębią” , jednak obrazy były statyczne. W USG 4D otrzymujemy obraz trójwymiarowy, zmieniający się w czasie rzeczywistym – film. W trybie 4D możemy uwidocznić w obrazie trójwymiarowym ruchy dziecka, grymasy twarzy, jak również ocenić powierzchnię ciała i kościec dziecka. W USG 3D/4D jest również możliwa dokładna ocena naczyń krwionośnych wraz z ich obrazowaniem.

Uzyskiwane obrazy ultrasonograficzne zarówno 2D, 3D jak i 4D należy archiwizować. Najlepszym i najczęściej stosowanym w naszej pracowni sposobem archiwizacji jest ich zapis w formie cyfrowej na nośniku optycznym (płyta CD), wydawanym pacjentce wraz z wynikiem. Przewaga tego sposobu archiwizacji nad tradycyjnymi wydrukami zdjęć z termodrukarki jest niepodważalna i dotyczy zarówno jakości obrazów, trwałości i możliwości zapisu – nie sposób wydrukować na kawałku papieru sekwencji wideo.

Ciążę możemy obserwować ultrasonograficznie już od pierwszych jej tygodni. Początkowo od ok. 4 tygodnia można zobaczyć pęcherzyk ciążowy, potem uwidaczniają się struktury wewnętrzne pęcherzyka. Około 6 tygodnia ciąży widzimy pęcherzyk żółtkowy, echo zarodka i pracę serca zarodka. Między 11 a 13+6 dni tygodniem ciąży możemy zobaczyć praktycznie kompletnie uformowany płód, części ciała, ich proporcje, ruchy. Uwidocznić organy wewnętrzne, jak centralny system nerwowy, czaszkę, kręgosłup, serce, żołądek, pęcherz moczowy. Zlokalizować trofoblast i ocenić budowę pępowiny. W tym samym okresie badamy przezierność karkową – parametr wchodzący w skład tzw. testu I trymestru, umożliwiającego ocenę ryzyka wystąpienia niektórych wad chromosomowych. Podczas badania USG 3D lub 4D jesteśmy w stanie uwidocznić płód w całości na jednym skanie i jeszcze raz zobaczyć jego ruchy (USG 4D)

Pomiędzy 18 a 22 tygodniem ciąży jest najlepszy czas do szczegółowej oceny budowy płodu wraz ze strukturalną i czynnościową oceną narządów wewnętrznych. W USG 3D/4D nie jesteśmy już w stanie zobaczyć całego płodu, jednak jest możliwa ocena części ciała. Wraz ze wzrostem ciąży powyżej 24 tygodnia, zmniejszają się nam możliwości oceny struktur wewnętrznych, co jest spowodowane coraz lepszym uwapnieniem kośćca, jednak zazwyczaj pojawiają się lepsze warunki do oceny powierzchni ciała w trybie 3D/4D. Taki stan mamy do około 32-33 tygodnia ciąży. Później podstawowym celem oceny ultrasonograficznej w ciąży prawidłowej jest monitorowanie wzrastania dziecka. Po 35 tygodniu ciąży, poza oceną wzrostu dziecka, bardzo ważne jest określenie dobrostanu płodu. Jest to możliwe poprzez zastosowanie klasycznej ultrasonografii połączonej z pomiarem przepływów naczyniowych przy użyciu Power Doppler i Color Doppler oraz badania kardiotokograficznego.

Test NIFTY to nieinwazyjny, genetyczny test, określający ryzyko trisomii chromosomów 21, 18 i 13 pary (zespół Downa, Edwardsa, Patau), aneuploidii chromosomów płci oraz innych zespołów wad wrodzonych, które są spowodowane nieprawidłowościami chromosomowymi. Trisomie chromosomów 21, 18, i 13 są najczęściej występującymi zespołami wad wrodzonych, wywołanymi przez obecność dodatkowych kopii tych chromosomu. Średnio 1 na 800 dzieci rodzi się z zespołem Downa (trisomia 21), 1 na 6 000 dzieci rodzi się z zespołem Edwardsa (trisomia 18) oraz 1 na 10 000 dzieci rodzi się z zespołem Patau (trisomia 13). Test jest w całości wykonywany w Polsce, w laboratorium firmy Genomed S.A. Oprogramowanie wykorzystywane przy analizie wyników posiada europejski certyfikat EC Certificate – Full Quality Assurance. Wykrywalność badania przewyższa 99%, dzięki czemu pozwala uniknąć badań inwazyjnych (np. amniopunkcji), których przyszłe mamy bardzo się obawiają. Badanie pozwala również określić genetyczną płeć płodu.

Na czym polega badanie?
Do testu NIFTY potrzebna jest 10ml próbka krwi przyszłej mamy, która zawiera również materiał genetyczny płodu. Pacjentka do badania powinna być jedynie dobrze nawodniona, nie ma wskazań, aby pacjentka była na czczo.

Kiedy wykonuje się test NIFTY?
Test NIFTY wykonujemy między 10. a 24. tygodniem ciąży.

Wynik:
Wynik otrzymujemy do 9 dni roboczych od dnia dostarczenia próbki do laboratorium. Każdy wynik wymaga konsultacji z lekarzem, dopiero po konsultacji jest wydawany pacjentce.

Test ten określa ryzyko najczęściej występujących zaburzeń chromosomowych u płodu. Pozwala również określić płeć dziecka. Test jest przeznaczony dla kobiet od 10. tygodnia ciąży, także korzystających z zapłodnienia metodą in vitro.

Wykonanie testu HARMONY jest szczególnie rekomendowane:

 • kobietom po 35 roku życia, które obawiają się inwazyjnej diagnostyki prenatalnej
 • kobietom, u których wynik badań przesiewowych (USG genetyczne i test PAPPA) wykazał ryzyko nieprawidłowości
 • w przypadkach, gdy ciąża została poczęta po długotrwałym leczeniu niepłodności
 • w przypadku gdy matka jest zakażona wirusami WZW B oraz HIV.


Test prenatalny HARMONY nie nadaje się dla pacjentek w ciąży mnogiej, z liczbą zarodków większą niż 2 (ciąża trojacza i o wyższej krotności płodów), gdyż może dawać fałszywe rezultaty, np. wykazywać wysokie ryzyko wad genetycznych, co niekoniecznie musi mieć odzwierciedlenie w innych badaniach i stanie faktycznym.

Test HARMONY określa ryzyko wystąpienia zaburzeń chromosomalnych, takich jak zespół Downa oraz zaburzeń chromosomów płciowych (X,Y) lecz w przeciwieństwie do testu NIFTY nie jest przeznaczony do oceny ryzyka wystąpienia mozaikowatości, częściowych trisomii lub translokacji.

Podobnie jak w przypadku testu NIFTY, do badania potrzebna jest 10ml próbka krwi ciężarnej, w której krąży materiał genetyczny płodu. Materiał wysyłany jest do laboratorium w Stanach Zjednoczonych, wynik otrzymujemy po ok.10-14 dniach roboczych.

Zapraszamy!

Jest elementem pełnego badania prenatalnego, na które składa się badanie USG płodu oraz właśnie test podwójny, czyli badanie biochemiczne, w którym badane są dwie wartości - białko PAPP-A i wolna podjednostka beta-HCG. Istotne jest, aby badanie USG i test podwójny były wykonane w tym samym dniu. Po otrzymaniu wyników badania krwi, zestawia się je w programie komputerowym, który analizuje je wraz z danymi uzyskanymi z badania USG (przezierność fałdu karkowego), i oblicza ryzyko wystąpienia u płodu trzech najczęściej występujących wad rozwojowych: zespołu Downa (trisomia 21 pary chromosomów), zespołu Edwardsa (trisomia 18 pary chromosomów) oraz zespołu Patau (trisomia 13 pary chromosomów).
Badanie wykonuje się wedle standardów pomiędzy 11. a końcem 13. tygodnia ciąży.


Nasza pracownia USG wyposażona jest w nowoczesny aparat ultrasonograficzny.

Wykonujemy:

 • obrazowanie USG 3D i USG 4D
 • Compound Imaging (obrazowanie krzyżowe)
 • anatomiczny M.-mode
 • doppler tkankowy
 • kierunkowy doppler mocy
 • VOCAL
 • tomograficzną diagnostykę wielowarstwową 3D XI

Biorąc pod uwagę rozwój technik ultrasonograficznych, należy rozróżnić kilka trybów obrazowania, a to:

 • prezentacja M (jednowymiarowa)
 • USG 2D
 • USG 3D
 • USG 4D

 

Zapraszamy pacjentów z całego Śląska na badania prenatalne do nowo powstałego Centrum Leczenia Endometriozy i Chorób Przewlekłych im. K. Wójtowicza w Rudzie Śląskiej! Dowiedź się więcej
Sprawny dojazd na badania prenatalne mają do nas szczególnie osoby z Zabrza, Gliwic, Rudy Śląskiej, Bytomia, Katowic i Tarnowskich Gór.

 


Więcej informacji:

tel. +48 32 706 99 70
tel. +48 601 489 093
e-mail: kontakt@centrumwojtowicza.pl