ZAPROSZENIE NA SPOTKANIA EDUKACYJNE

Środa, 28 Czerwiec 2017

Szanowni Państwo, w związku z prowadzonymi działaniami edukacyjnymi, które stanowią element wsparcia udzielanego w ramach projektu pn.:
„Utworzenie dziennego domu opieki medycznej na terenie miasta Zabrze w celu poprawy jakości życia osób niesamodzielnych poprzez ich powrót do sprawnego funkcjonowania oraz umożliwienie rodzinom prowadzenia aktywnego życia zawodowego” zapraszamy członków rodzin/opiekunów osób zależnych do udziału w cyklicznych spotkaniach:

29.06.2017 r. (czwartek)

  • godz. 13.30: spotkanie z psychologiem - temat spotkania: ,,Radzenie sobie z sytuacjami trudnymi”
  • godz. 14.30: spotkanie z adwokatem - temat spotkania: ,, Prawo Spadkowe ( testament, zachowek, zapis windykacyjny, umowa dożywocia)”
  • indywidualnych z dowolną osoba z personelu medycznego Dziennego Domu Opieki Medycznej wg potrzeb na temat form koniecznej opieki nad osoba zależną

Prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniach miesięcznych oraz wcześniejsze zgłoszenie chęci konsultacji z wybraną osobą z personelu medycznego DDOM.

Projekt pn.: „Utworzenie dziennego domu opieki medycznej na terenie miasta Zabrze w celu poprawy jakości życia osób niesamodzielnych poprzez ich powrót do sprawnego funkcjonowania oraz umożliwienie rodzinom prowadzenia aktywnego życia zawodowego”.