Przychodnia Nasza Rodzina

ul. Wolności 480
41-800 Zabrze - Zaborze

Rejestracja pacjentów

pn-pt: 8-18
+48 32 274 95 14
+48 668 699 685

I Filia Przychodni Nasza Rodzina

ul. Daleka 1
41-811 Zabrze - Makoszowy

Rejestracja pacjentów

pn-pt: 8-18
+48 32 271 29 00

II Filia Przychodni Nasza Rodzina

ul. Kondratowicza 1c
41-804 Zabrze - Maciejów

Rejestracja pacjentów

pn-pt: 8-18
+48 32 276 14 29
+48 609 440 900
stomatologia
+48 32 370 27 63

BIURO ZARZĄDU

ul. Wolności 480
41-800 Zabrze - Zaborze

668 699 685

660 459 864
biuro@revitamed.pl

Endometrioza jest zagadkową chorobą hormonalno-immunologiczną atakującą dziewczynki oraz kobiety w wieku rozrodczym.Przy endometriozie, komórki tej tkanki narastają poza macicą w różnych częściach ciała. W miejscach poza macicą tkanka śluzówki rozwija się tworząc torbiele dające po pewnym czasie objawy przewlekłego stanu zapalnego. Narośla śluzówki macicy umiejscawiają się najczęściej w jamie miednicy- obejmując jajniki, jajowody, wiązadła podtrzymujące macicę, przestrzeń pomiędzy pochwą a odbytnicą (tzw. zatokę Douglasa), zewnętrzną część macicy oraz otrzewną miednicy. Mogą jednak pojawić się również w odległych miejscach ciała, np. sercu, płucach czy narządach jamy brzusznej. Szacuje się, że na endometriozę choruje co 10ta kobieta w wieku rozrodczym.

Najczęstszym objawem endometriozy jest przewlekły ból w miednicy mniejszej zależny od cyklu miesięcznego, bolesne miesiączkowanie i ból podczas stosunku płciowego (dyspareunia) lub po jego odbyciu. Jeśli ogniska endometriozy umiejscowione są na jelitach bądź pęcherzu moczowym, ból występuje podczas codziennych czynności fizjologicznych. Intensywność dolegliwości jest niezależna od wielkości zmian, u niektórych kobiet nawet duże zmiany nie dają najmniejszych objawów.

W Śląskim Centrum Leczenia Endometriozy wstępna diagnoza, ze względu na ograniczenia techniczne, stawiana jest na podstawie wywiadu lekarskiego, ankiety dotyczącej dolegliwości bólowych odczuwanych przez pacjentkę i oczywiście poprzez badanie ultrasonograficzne. Ponieważ współpracujemy ze Oddziałem Ginekologicznym Szpitala Miejskiego w Zabrzu, dalsza diagnostyka, czyli laparotomia lub laparoskopia z biopsją, odbywa się w warunkach szpitalnych. Daje to możliwość dokładnego zbadania materiału tkankowego, rozpoczęcia właściwego leczenia i usunięcia powstałych ognisk endometriozy.
Endometrioza jest chorobą trudną dla psychiki pacjentek, ze względu na okresowe lub stałe występowanie dolegliwości bólowych. Bardzo istotne w procesie leczenia, jest wsparcie psychologiczne.

W naszej przychodni jest możliwość uzyskania takiej pomocy. Nasz psycholog – mgr Anna Pacut przyjmuje w każdy piątek od godziny 14tej.
 

This is a place where we provide comprehensive services in terms of endometriosis, which is still difficult to diagnose and treat. Every tenth woman in reproductive age suffers from this disease. In the Silesian Center for Endometriosis Treatment, the patients undergo an extensive diagnostics, based not only on medical history and ultrasound evaluation, but also, if necessary, on surgical methods (laparoscopy and laparotomy) combined with biopsy. Due to our long-term experience in this field we are able to apply the type of treatment which enables the patient with the best possible functioning in everyday life.

Within the Silesian Center for Endometriosis Treatment, there is a gynecological office which also provides assistance and care for women during pregnancy and puerperium, as well as for women entering menopause or suffering from diseases other than endometriosis. In addition, we offer services including: care for women during pregnancy (physiological and high-risk pregnancy) care for women during menopause small procedures classified as one day surgery (cryotherapy, laser therapy, removal of small lesions within the area of vulva and perineum) reproductive organs and breasts ultrasound evaluation.

In our outpatient clinic, the patients may also undergo cytological and colposcopic examinations, which are necessary in the process of diagnostics and treatment of the uterine cervix diseases, including HPV infections. Medical supervision over patients is executed by Mariusz Wójtowicz, M.D., Ph.D. Visits at the Silesian Center for Endometriosis Treatment are full-price services.

All information in English is provided by:
Coordinator: Marta Troper¸ registered midwife
phone: +48 601 489 093
e-mail: centrum-endometrioza@revitamed.pl

Hier finden Sie eine komplexe Betreuung bei Endometriose - einer Erkrankung, die immer noch schwer zu diagnostizieren und behandeln ist. Etwa jede 10. Frau im gebärfähigen Alter leidet an dieser Krankheit. Im Schlesischen Endometriosezentrum werden die Patientinnen einer umfassenden Diagnostik auf Basis der Anamnese und Ultraschalluntersuchung und falls erforderlich, auch mit operativen Verfahren (Laparoskopie, Laparotomie) in Kombination mit Biopsie unterzogen. Unsere langjährige Erfahrung auf diesem Gebiet lässt uns eine geeignete Behandlung anzuwenden, um den Patientinnen möglichst komfortables Alltagsleben anzubieten.

Im Rahmen des Schlesischen Endometriosezentrums steht Ihnen auch eine frauenärztliche Praxis zur Verfügung, in der Frauen in Schwangerschaft, im Wochenbett, wie auch Frauen in beginnenden Wechseljahren oder in sonstigen Krankheitszuständen Hilfe und Betreuung finden können. Zu unseren Leistungen gehören zudem: Betreuung von Frauen während der (physiologischen und pathologischen) Schwangerschaft Betreuung von Frauen in Wechseljahren kleine tageschirurgische Eingriffe (Kryotherapie, Lasertherapie, Entfernung von kleinen Veränderungen im Genitalbereich) Sonographie der Genitalorgane und Brüste.

In unseren Sprechstunden werden ebenfalls zytologische und kolposkopische Untersuchungen durchgeführt, die bei der Diagnostik und Behandlung von Zervixerkrankungen einschließlich HPV-Infektionen unabdingbar sind. Die Patientinnen stehen unter ärztlicher Aufsicht von Dr. med. Mariusz Wójtowicz. Die Behandlungen und Vorstellungen beim Schlesischen Endometriosezentrum sind entgeltpflichtig.

Für weitere Fragen sind wir in Englisch für Sie da:
Ansprechpartnerin: Hebamme Marta Troper
Tel.: +48 601 489 093
E-Mail: centrum-endometrioza@revitamed.pl

Mmedical facility REVITAMED offers the patients broad assortment of services provided by dentists not only under the contract with the National Health Fund, but also private visits. Services we offer include the following:

 • conservative dentistry
 • endodontic treatment (root canal treatment)
 • modern dental prosthetics (protections, bridges, crowns), short deadlines!
 • hygiene and prophylaxis (plaque removal, dental sealant procedure, fluorination, teeth sandblasting, teeth polishing, teeth varnishing)
 • esthetic dentistry
 • pedodontia (treatment of children)

Our dentists speak German and English.

In order to obtain more information, please contact:
assistant Monika Leończuk or assistant Izabela Urbaniak at:
phone 32 370 27 63, mobile 693 308 052 or
email: rejestracjastomatologia@revitamed.pl

Die Klinik REVITAMED bietet Ihnen ein breites Spektrum zahnärztlicher Leistungen an, die Sie im Rahmen des kassenzahnärztlichen Vertrages als auch auf privater Basis in Anspruch nehmen können. Folgende Schwerpunkte gehören zu unserem Leistungsangebot:

 • Zahnerhaltung
 • Endodontische Behandlung (Wurzelbehandlung)
 • moderner Zahnersatz (Schienen, Brücken, Kronen), kurze Fertigstellungstermine!
 • Unterstützung der Mundhygiene und Prophylaxemaßnahmen (Zahnsteinentfernung, Fissurenversiegelung, Fluoridierung, professionelle Zahnreinigung, Zahnpolitur,
 • Touchierung)
 • Ästhetische Zahnmedizin
 • Kinderbehandlung

Unsere Zahnärzte sprechen Deutsch und Englisch.

Unsere Ansprechpartner für Sie:
Fachassistentin Monika Leończuk und Fachassistentin Izabela Urbaniak
unter der Telefonnummer:
Tel. 32 370 27 63, Tel. 693 308 052 oder
per E-Mail: rejestracjastomatologia@revitamed.pl